USŁUGA CZAS TRWANIA SESJI CENA
Psychoterapia indywidualna/Konsultacja
50 minut
200-280 zł
50 minut 200 – 280 zł*
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim/Konsultacja
50 minut
250 zł
50 minut 250 zł
Psychoterapia par/Konsultacja
60 minut
350 zł
60 minut 350 zł
Psychoterapia par w języku angielskim/Konsultacja
60 minut
400 zł
60 minut 400 zł
Pierwsza konsultacja psychologa dzieci i młodzieży dla rodzica
50 minut
200 zł
50 minut 250 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży
50 minut
200 zł
50 minut 200 – 230 zł
Konsultacja rodzicielska/wychowawcza  50 minut 250 zł
Psychoterapia rodzinna
80 minut
350 zł
80 minut 350 zł
Wizyta domowa psychologa dziecięcego 90 minut 600 zł
Wizyta diagnostyczna (diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży) 50 minut 300 zł
Pierwsza konsultacja mentoringowa lub coachingowa
40 minut
250 zł
40 minut 250 zł
Sesja coachingowa 50 minut 615 zł
Sesja job – coachingowa (doradztwa zawodowego)  50 minut 250 zł
Wydanie zaświadczenia przez psychologa dziecięcego 50 zł – 100 zł
Wydanie opinii przez psychologa dziecięcego
200 zł
 250 zł

* Cena sesji uzależniona jest od danego specjalisty.

Płatność za sesję pobierana jest przed wizytą.

W Poradni Psychoterapii MeWell nie ma możliwości płatności kartą płatniczą.