Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży to cykl spotkań, którego celem jest rozpoznanie problemu i odnalezienie jego przyczyny, a także wskazanie mocnych stron młodego pacjenta. Dzięki diagnozie psychologicznej można zidentyfikować deficyty w rozwoju dziecka i określić strategię działania.

Jak przebiega diagnoza dzieci i młodzieży u psychologa dziecięcego?

Pierwsze wizyty diagnostyczne u psychoterapeuty dzieci i młodzieży zazwyczaj odbywają się z samymi rodzicami. Kolejne 2 – 4 spotkania, w zależności od wieku dziecka, mogą przebiegać już bez obecności opiekunów.

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży opiera się na informacjach z wywiadu z rodzicami i z dzieckiem lub nastolatkiem. Dalsze narzędzia diagnostyczne dobierane są indywidualnie.

Diagnoza może być uzupełniona serią badań psychologicznych dostosowanych do wieku dziecka. Np. mogą to być kwestionariusze diagnostyczne lub też swobodne zabawy (rysunek, konstrukcje etc.). Badanie może nawiązywać do czynności szkolnych, takich jak czytanie, rozwiązywanie zadań, słuchanie.

Końcową częścią diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży jest omówienie wyników badania z rodzicami. Przekazanie wniosków i zaleceń.

Możliwe jest, że po zakończonej diagnozie, psycholog dziecięcy skieruje młodego pacjenta na dalsze konsultacje, m.in.:

  • psychiatryczne
  • logopedyczne
  • pedagogiczne

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w Poradni MeWell

Diagnozę psychologiczną zawsze warto rozważyć w sytuacji, gdy obserwujemy u swojego dziecka zachowania odbiegające od norm społecznych, trudności z radzeniem sobie z emocjami lub też w każdej innej sytuacji, która budzi nasz niepokój.

Psychoterapeuci dzieci i młodzieży z Poradni psychologicznej MeWell w Warszawie na Żoliborzu oraz na Starej Pradze mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W przypadku, gdy masz wątpliwość, czy Twojemu dziecku potrzebna jest diagnoza psychologiczna, czy może psychoterapia indywidualna – umów się na pierwszą konsultację. Psycholog dziecięcy z MeWell po zebranym wywiadzie ustali dalszą ścieżkę postępowania i zaproponuje odpowiedni charakter wizyty.

W Poradni Psychoterapii MeWell aktualnie dostępna jest diagnoza dzieci i młodzieży od 3. roku życia.

Nasi psychoterapeuci dzieci i młodzieży, specjalizujący się w diagnozie psychologicznej:

Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka DąbrowskaPsycholog dziecięcy, terapeuta TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)
Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, terapię w podejściu TSR oraz opartą na Otwartym Dialogu, konsultacje rodzinne i wychowawcze.
Karolina Werblińska-Roczeń
Karolina Werblińska-RoczeńPsychoterapeutka, psycholog dorosłych oraz dzieci i młodzieży
Psycholog dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapie dzieci i młodzieży. Zajmuje także diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.