Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży to cykl spotkań, którego celem jest rozpoznanie problemu i odnalezienie jego przyczyny, a także wskazanie mocnych stron młodego pacjenta. Dzięki diagnozie psychologicznej można zidentyfikować deficyty w rozwoju dziecka i określić strategię działania.

Jak przebiega diagnoza dzieci i młodzieży u psychologa dziecięcego?

Pierwsze wizyty diagnostyczne u psychoterapeuty dzieci i młodzieży zazwyczaj odbywają się z samymi rodzicami. Kolejne 2 – 4 spotkania, w zależności od wieku dziecka, mogą przebiegać już bez obecności opiekunów.

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży opiera się na informacjach z wywiadu z rodzicami i z dzieckiem lub nastolatkiem. Dalsze narzędzia diagnostyczne dobierane są indywidualnie.

Diagnoza może być uzupełniona serią badań psychologicznych dostosowanych do wieku dziecka. Np. mogą to być kwestionariusze diagnostyczne lub też swobodne zabawy (rysunek, konstrukcje etc.). Badanie może nawiązywać do czynności szkolnych, takich jak czytanie, rozwiązywanie zadań, słuchanie.

Końcową częścią diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży jest omówienie wyników badania z rodzicami. Przekazanie wniosków i zaleceń.

Możliwe jest, że po zakończonej diagnozie, psycholog dziecięcy skieruje młodego pacjenta na dalsze konsultacje, m.in.:

  • psychiatryczne
  • logopedyczne
  • pedagogiczne

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w Poradni MeWell

Diagnozę psychologiczną zawsze warto rozważyć w sytuacji, gdy obserwujemy u swojego dziecka zachowania odbiegające od norm społecznych, trudności z radzeniem sobie z emocjami lub też w każdej innej sytuacji, która budzi nasz niepokój.

Psychoterapeuci dzieci i młodzieży z Poradni psychologicznej MeWell w Warszawie mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W przypadku, gdy masz wątpliwość, czy Twojemu dziecku potrzebna jest diagnoza psychologiczna, czy może psychoterapia indywidualna – umów się na pierwszą konsultację. Psycholog dziecięcy z MeWell po zebranym wywiadzie ustali dalszą ścieżkę postępowania i zaproponuje odpowiedni charakter wizyty.

W Poradni Psychoterapii MeWell aktualnie dostępna jest diagnoza dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia.

Spotkania diagnostyczne odbywają się online.

Nasi psychoterapeuci dzieci i młodzieży, specjalizujący się w diagnozie psychologicznej

Marta Bereza
Marta BerezaPsycholog, psychoterapeutka, liderka Grup Balinta
Prowadzi terapie w nurcie psychoterapii integratywnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży (od 12 r.ż.), psychoterapię osób dorosłych oraz terapię dla par i małżeństw.