Jeśli obserwujesz u siebie zachowania, które mogą świadczyć o zaburzeniach osobowości, nie potrafisz zidentyfikować źródeł problemów, które są powodem Twojego gorszego samopoczucia lub też po prostu odczuwasz potrzebę lepszego zrozumienia siebie, rozważ udanie się do psychologa na wizytę diagnostyczną. Diagnoza psychologiczna ułatwi Ci poznanie siebie.

Podczas wizyty terapeuta zdiagnozuje Twoje mocne i słabe strony, a wyniki diagnozy psychologicznej pomogą Ci w precyzyjnym zaplanowaniu rozwoju osobistego lub zawodowego.

Diagnoza psychologiczna – na czym polega?

Jaki jest główny cel diagnozy psychologicznej? To określenie Twojego psychicznego funkcjonowania. Badanie ma posłużyć opracowaniu zaleceń dotyczących dalszego postępowania, co w konsekwencji powinno przełożyć się na poprawę Twojego samopoczucia.

Co składa się na diagnozę psychologiczną?

Badanie zawiera m.in.:

  • opis stanu pacjenta oraz zdiagnozowanie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych
  • diagnozę psychologicznych mechanizmów określających obszary problematyczne w funkcjonowaniu
  • zalecenie określające, czy pacjent wymaga leczenia (oraz jakiego rodzaju) lub wskazówki dotyczące dalszego postępowania

Metody diagnozy psychologicznej

Badanie zawiera m.in.:

  • wywiad psychologiczny
  • obserwację
  • testy psychologiczne

Na diagnozę psychologiczną możesz zgłosić się samodzielnie, jeśli tylko masz potrzebę głębszego poznania siebie. Na badanie może też skierować Cię lekarz psychiatra lub Twój psychoterapeuta nie posiadający uprawnień do przeprowadzenia takiej diagnozy.

Diagnoza psychologiczna w Poradni Psychoterapii MeWell

W poradni psychologicznej MeWell w Warszawie pierwsza wizyta ma służyć przede wszystkim psychoterapeucie, który zapozna się z Twoją sytuacją i potrzebami. To spotkanie ma charakter konsultacji, podczas której określane są cele oraz metody, które będą stosowane podczas kolejnych sesji.

Końcowe wizyty powinny zaś polegać na omówieniu diagnozy psychologicznej i opracowaniu zaleceń na przyszłość. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta diagnoza psychologiczna może zamknąć się w dwóch do czterech sesji.

Diagnozę psychologiczną osób dorosłych w Poradni Psychoterapii MeWell na warszawskim Żoliborzu przeprowadzają doświadczeni psychologowie kliniczni, z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem w tej dziedzinie.

Psychoterapeuci z MeWell mają odpowiednie kwalifikacje do diagnozowania zaburzeń osobowości, zaburzeń funkcji poznawczych czy też do określenia ogólnego poziomu inteligencji ogólnej. Ściśle współpracują z psychiatrami i w razie potrzeby kierują na dodatkowy wywiad medyczny i obserwację lekarską.

Nasi psychoterapeuci przeprowadzający diagnozę psychologiczną

Sylwia Miller
Sylwia MillerPsychoterapeutka, psycholog, założycielka MeWell
Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej. Jest stałym gościem w mediach, autorką m.in. podcastów i artykułów. Specjalizuje się w relacjach oraz terapii par, wiedzę na ten temat przekazuje na swoim profilu na Instagramie @sylwiamiller.pl
Anna Niziołek
Anna NiziołekPsychoterapeuta rodzinny, psycholog
Pracuje w nurcie systemowym. Prowadzi terapię par i małżeństw, terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż.