Jeśli obserwujesz u siebie zachowania, które mogą świadczyć o zaburzeniach osobowości, nie potrafisz zidentyfikować źródeł problemów, które są powodem Twojego gorszego samopoczucia lub też po prostu odczuwasz potrzebę lepszego zrozumienia siebie, rozważ udanie się do psychologa na wizytę diagnostyczną. Diagnoza psychologiczna ułatwi Ci poznanie siebie.

Podczas wizyty terapeuta zdiagnozuje Twoje mocne i słabe strony, a wyniki diagnozy psychologicznej pomogą Ci w precyzyjnym zaplanowaniu rozwoju osobistego lub zawodowego.

Diagnoza psychologiczna – na czym polega?

Jaki jest główny cel diagnozy psychologicznej? To określenie Twojego psychicznego funkcjonowania. Badanie ma posłużyć opracowaniu zaleceń dotyczących dalszego postępowania, co w konsekwencji powinno przełożyć się na poprawę Twojego samopoczucia.

Co składa się na diagnozę psychologiczną?

Badanie zawiera m.in.:

  • opis stanu pacjenta oraz zdiagnozowanie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych
  • diagnozę psychologicznych mechanizmów określających obszary problematyczne w funkcjonowaniu
  • zalecenie określające, czy pacjent wymaga leczenia (oraz jakiego rodzaju) lub wskazówki dotyczące dalszego postępowania

Metody diagnozy psychologicznej

Badanie zawiera m.in.:

  • wywiad psychologiczny
  • obserwację
  • testy psychologiczne

Na diagnozę psychologiczną możesz zgłosić się samodzielnie, jeśli tylko masz potrzebę głębszego poznania siebie. Na badanie może też skierować Cię lekarz psychiatra lub Twój psychoterapeuta nie posiadający uprawnień do przeprowadzenia takiej diagnozy.

Diagnoza psychologiczna w Poradni Psychoterapii MeWell

W poradni psychologicznej MeWell w Warszawie pierwsza wizyta ma służyć przede wszystkim psychoterapeucie, który zapozna się z Twoją sytuacją i potrzebami. To spotkanie ma charakter konsultacji, podczas której określane są cele oraz metody, które będą stosowane podczas kolejnych sesji.

Końcowe wizyty powinny zaś polegać na omówieniu diagnozy psychologicznej i opracowaniu zaleceń na przyszłość. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta diagnoza psychologiczna może zamknąć się w dwóch do czterech sesji.

Diagnozę psychologiczną osób dorosłych w Poradni Psychoterapii MeWell na warszawskim Żoliborzu lub Starej Pradze przeprowadzają doświadczeni psychologowie kliniczni, z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem w tej dziedzinie.

Psychoterapeuci z MeWell mają odpowiednie kwalifikacje do diagnozowania zaburzeń osobowości, zaburzeń funkcji poznawczych czy też do określenia ogólnego poziomu inteligencji ogólnej. Ściśle współpracują z psychiatrami i w razie potrzeby kierują na dodatkowy wywiad medyczny i obserwację lekarską.

Nasi psychoterapeuci przeprowadzający diagnozę psychologiczną

Paulina Pietrzak
Paulina PietrzakPsycholog
Prowadzi diagnostykę psychologiczną dorosłych, konsultacje psychologiczne specjalizując się w ADHD.
Justyna Morawska - Lenartowicz
Justyna Morawska - LenartowiczPsychoterapeutka, psycholog
W trakcie 4-letniego szkoły psychoterapii. Pracuje z osobami indywidualnymi oraz z parami w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka DąbrowskaPsycholog dziecięca, terapeutka TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)
Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, terapię w podejściu TSR oraz opartą na Otwartym Dialogu, konsultacje rodzinne i wychowawcze.
Jakub Kozak
Jakub KozakPsychoterapeuta, psycholog
Psycholog, psychoterapeuta uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w formie stacjonarnej.
Jakub Kłoszewski
Jakub KłoszewskiPsychoterapeuta, psycholog
Psycholog, psychoterapeuta uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Dariusz Dragon
Dariusz DragonPsychoterapeuta, psycholog
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii.