Jest to spotkanie prowadzone przez psychologa dzieci i młodzieży, na które zaproszona jest cała rodzina, bądź jej część. Taka konsultacja ma na celu wspólne poszukiwanie kontekstu występujących u dziecka problemów.

Celem konsultacji rodzinnej jest też m.in.:

• szukanie rodzinnych zasobów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów dziecka,

• opracowanie wspólnie z rodzicami metod i strategii wychowawczych oraz form pomocy, które mogą zadziałać w danej sytuacji,

• wsparcie rodziny we wzajemnym zrozumieniu własnych zachowań i emocji,

• pomoc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii rodzinnej

Przebieg konsultacji rodzinnej

Wizyta rodzinna przybiera formę rozmowy lub wywiadu. W zależności od potrzeb, w takiej wizycie mogą uczestniczyć oboje rodzice bez dziecka, każde z nich z osobna lub też całe rodziny z dzieckiem.

Zazwyczaj konsultacja rodzinna odbywa się po kilku spotkaniach bezpośrednich psychologa z dzieckiem. Decyzję o tym, kiedy powinna się odbyć oraz w jakiej konfiguracji podejmuje specjalista.

Konsultacja rodzinna w Poradni MeWell

Wizyta rodzinna przybiera formę rozmowy lub wywiadu. W zależności od potrzeb, w takiej wizycie mogą uczestniczyć oboje rodzice bez dziecka, każde z nich z osobna lub też całe rodziny z dzieckiem.

Zazwyczaj konsultacja rodzinna odbywa się po kilku spotkaniach bezpośrednich psychologa z dzieckiem. Decyzję o tym, kiedy powinna się odbyć oraz w jakiejś konfiguracji podejmuje specjalista.

 

 

Nasi psychologowie przeprowadzający konsultacje rodzinne:

Karolina Werblińska-Roczeń
Karolina Werblińska-RoczeńPsychoterapeutka, psycholog dorosłych oraz dzieci i młodzieży
Psycholog dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapie dzieci i młodzieży. Zajmuje także diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka DąbrowskaPsycholog dziecięca, terapeutka TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)
Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, terapię w podejściu TSR oraz opartą na Otwartym Dialogu, konsultacje rodzinne i wychowawcze.
Marta Jaroszewicz
Marta JaroszewiczPsychoterapeutka poznawczo-behawioralna
Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna w trakcie szkolenia.
W MeWell prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. Pracuje także z rodzicami podczas konsultacji wychowawczych.