Mentoring

Kim jest mentor?

Mentor to osoba, która może udzielać rad, wskazywać kierunki rozwoju. Zazwyczaj ma wiedzę w konkretnej dziedzinie i na jej podstawie proponuje konkretne rozwiązania swojemu mentee. Mentoring zazwyczaj opiera się na nauce lub doskonaleniu konkretnych umiejętności i jest nastawiony na efekt. Dobrze sprawdza się, kiedy ma się jasno określone priorytety i oczekiwania.

Kiedy coaching, kiedy mentoring?

Coaching lepiej sprawdza się w przypadku osób poszukujących swojej ścieżki, chcących uspójnić swoje działania, spojrzeć na nie z szerszej perspektywy oraz otwartych na nieszablonowe, twórcze rozwiązania.

Mentoring w MeWell – Warszawa Żoliborz

Procesy zazwyczaj składają się z 3,6 lub 9 sesji, czas trwania każdej z nich to 60 min. Spotkania odbywają się w 2-3 tygodniowych odstępach czasowych. Sam proces poprzedza konsultacja wstępna (ok. 40 min), która ma pomóc sformułować cel mentoringu oraz podjęcie decyzji dotyczącej podjęcia procesu.

Procesy mogą odbywać się online. Pomiędzy nimi możliwy jest kontakt, aby Klient czuł wsparcie w procesie swojej zmiany.

Mentorzy przyjmujący w MeWell

Karolina Cwalina - Stępniak
Karolina Cwalina - StępniakMentorka, Coach, współzałożycielka i CBDO Her Impact, wspólniczka MeWell
Prowadzi sesje mentoringowe zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami. Występuje jako ekspertka rozwoju osobistego.