Zajęłam się psychologią dziecięcą, ponieważ wierzę, że dzieciństwo to fascynujący i wymagający szczególnej troski czas, którego owoce kwitną w kolejnych etapach życia.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością z psychologii klinicznej dziecka i rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim zostałam psycholożką, ukończyłam również studia lingwistyczne, które wyposażyły mnie w doświadczenie stażowania w szkołach na każdym etapie edukacyjnym. Następnie doświadczenie zdobywałam podczas studiów psychologicznych w uniwersyteckim Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci, w Fundacji Terapeutycznej, podczas stażu jako konsultantka 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz w Ośrodku Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Instytutu ”Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie obecnie pracuję.

W pracy z dzieckiem, której fundament stanowi rzetelne określenie problemu, bliskie jest mi podejście oparte na bliskości, bezpiecznej relacji, teorii przywiązania oraz niedyrektywnej zabawie. Niezwykle ważne jest dla mnie, aby dzieci czuły się ważne, widziane i akceptowane takimi, jakimi są. Cenię również szerokie spojrzenie na trudności dziecka z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego oraz współpracę zespołu specjalistów dbających o dziecko i rodzinę. Pracuję pod superwizją i nieustanie dbam o poszerzenie swoich zawodowych kompetencji, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

W wolnym czasie oddaję się drobnym przyjemnościom, spaceruję po warszawskich parkach i robię na drutach.

Kwalifikacje

  1. 5-letnie studia z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność z psychologii klinicznej dziecka i rodziny
  2. Liczne szkolenia w ramach stażu realizowanego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: m. in. z rozmowy o seksualności, zagrożeniach w sieci, interwencji kryzysowej
  3. Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5
Rozważ wizytę u mnie, jeśli:
  • masz wątpliwości, czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo;
  • obserwujesz zmiany w zachowaniu lub nastroju Twojego dziecka;
  • Twoja rodzina doświadcza życiowych trudności czy zmian, które mogą wpływać na funkcjonowanie i samopoczucie dziecka;
  • w relacji z Twoim dzieckiem napotykasz problemy w komunikacji, odczytywaniu potrzeb, nawiązywaniu kontaktu;
  • chcesz lepiej zrozumieć Twoje dziecko i jego świat.