Oferowane usługi

W swojej pracy wykorzystuję przede wszystkim techniki o sprawdzonej skuteczności. Korzystam z narzędzi psychoterapeutycznych dostosowanych do trudności zgłaszanych przez klienta, by jak najskuteczniej realizować ustalone cele terapeutyczne. Współpracuję psychoterapeutycznie z dorosłymi. W pracy z pacjentami kieruję się przede wszystkim wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym.

Ukończyłam psychologię, spec. kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim oraz pedagogikę na APS.  Z wyróżnieniem ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej SWPS w Warszawie, nr certyfikatu 913. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, jednak bliskie są mi również Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Schematu.

Doświadczenie zdobywam od 8 lat w poradniach zdrowia psychicznego i szpitalach klinicznych, m.in. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracowałam także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Wsparcia Rodziny. Obecnie jestem psychoterapeutką w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. J. Babińskiego, a także prowadzę szkolenia,warsztaty i webinary o tematyce psychologicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej indywidualnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB.

Prywatnie spełniam się jako mama małej Hanki. Jeśli udaje mi się znaleźć wolną chwilę, uwielbiam napić się dobrej kawy i słuchać podcastów lub obejrzeć kino alternatywne.

Umów wizytę

Bezpłatne odwołanie spotkania możliwe jest do godz. 12.00 poprzedniego dnia roboczego.

Kwalifikacje

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTPB, „Terapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań”
  2. „Skuteczne działanie w stresie – poznawczo behawioralny program profilaktyki”, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej
  3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTPB, „Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna”
  4. Konferencja „Uzależnienia a Wyzwania Terapii i Edukacji”, Uniwersytet Medyczny, Fundacja Vis Salutis, Łódź
  5. Konferencja Naukowa pt. „Zaburzenia psychiczne i somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie.”, Wolmed
  6. Konferencja „Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa – Cory F. Newman”, SWPS, Warszawa
  7. Szkolenie „Fobia społeczna- Thomas Heidenreich”, SWPS, Warszawa
  8. Szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania, Centrum Terapii Behawioralnej – certyfikat (uzyskane uprawnienia)

Rozważ wizytę u mnie, jeśli:

• doświadczasz trudności z powodu zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń lękowych

• chcesz poprawić relacje z innymi

• masz poczucie przeciążenia, doświadczasz silnego stresu

• masz trudności ze snem

• doświadczasz wypalenia zawodowego

• cierpisz z powodu trudności psychosomatycznych

• doświadczasz kryzysu psychicznego

• potrzebujesz wsparcia w stracie lub żałobie

• chcesz coś zmienić w swoim życiu

• chcesz rozwinąć w sobie umiejętności, które pozwolą Ci lepiej radzić sobie ze stresem oraz doskonalić inne kompetencje życiowe