Każdy z nas wie, czym jest stres i jak bardzo może zaburzyć codzienne funkcjonalnie. Zdarza się jednak, że emocje z nim związane są tak silne, że nie jesteś w stanie sobie z nim poradzić.

Masz wtedy poczucie, że sytuacja, w której się znajdujesz, Cię przerosła. Doświadczasz utraty kontroli nad własnym życiem i czujesz, że bez pomocy z zewnątrz nie dasz rady wrócić do równowagi psychicznej.

Kiedy masz do czynienia z sytuacją kryzysową?

Interwencja kryzysowa jest uzasadniona zawsze wtedy, gdy masz poczucie, że dana sytuacja jest ponad Twoje siły i towarzyszy Ci poczucie bezsilności. Za szczególnie kryzysowe sytuacje można uznać m.in.:

 • utratę bliskiej osoby
 • bycie ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej
 • rozwód lub separację
 • zwolnienie z pracy
 • informację o poważnej chorobie – własnej lub bliskiej osoby

Interwencja kryzysowa – na czym polega?

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc, skupiona na konkretnym problemie. Jej celem jest jak najszybsze przywrócenie równowagi psychicznej indywidualnego pacjenta bądź całych rodzin lub grup, które znajdują się w sytuacji kryzysu. Taki rodzaj pomocy najczęściej udzielany jest na skutek doświadczenia traumatycznej sytuacji lub urazów psychicznych.

Efektem interwencji powinno być rozwiązanie problemu, zażegnanie kryzysu
oraz odzyskanie poczucia sprawczości przez pacjenta.

Jak przebiega interwencja kryzysowa?

Pomoc osobie w kryzysie polega przede wszystkim na udzieleniu jej wsparcia psychicznego, wysłuchaniu i umożliwieniu odreagowania negatywnych emocji.

6-etapowy model interwencji kryzysowej

Przebieg interwencji jest indywidualny, dopasowany do pacjenta. Są jednak ustalone etapy, w ramach których interwencja powinna być przeprowadzona:

 1. Rozpoznanie problemu, który doprowadził do kryzysu
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi
 3. Wsparcie osoby w kryzysie m.in. poprzez wzbudzenie w niej zaufania
 4. Przedstawienie pacjentowi różnych wariantów rozwiązania jego problemu
 5. Ułożenie planu, którego celem będzie wyjście z kryzysu
 6. Zobowiązanie pacjenta do wdrożenia planu w życie

Interwencja kryzysowa w Poradni Psychoterapii MeWell

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? U psychologów, terapeutów i psychiatrów w poradni psychologicznej MeWell w Warszawie.

W sytuacji, w której czujesz się bez wyjścia, rozważ wizytę u specjalisty. W Poradni Psychoterapii MeWell przyjmują psychoterapeuci, którzy w ramach interwencji zapewnią Ci pomoc emocjonalną i poczucie bezpieczeństwa.

Nasi psychoterapeuci specjalizujący się w interwencjach

Sylwia Miller
Sylwia MillerPsychoterapeutka, psycholog, prezeska MeWell
Certyfikowana psychoterapeutka pracująca w nurcie integratywnym. Autorka m.in. podcastów i artykułów psychoedukacyjnych. Specjalizuje się w relacjach oraz terapii par.
Anna Niziołek
Anna NiziołekPsychoterapeuta rodzinny, psycholog
Pracuje w nurcie systemowym. Prowadzi terapię par i małżeństw, terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż.
Katarzyna Stachowiak-Makulec
Katarzyna Stachowiak-MakulecPsychoterapeutka, psycholog
W pracy bliskie jest jej integrowanie różnych metod i nurtów teoretycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży.
Anna Skobiej
Anna SkobiejPsychoterapeutka, psycholog
Psycholog, specjalistka terapii uzależnień i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Prowadzi terapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną.
Małgorzata Kaczmarek
Małgorzata KaczmarekPsychoterapeutka, psycholog
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.
Renata Ćwierzeń
Renata ĆwierzeńPsychoterapeutka
Pracuje w nurcie psychoterapii Gestalt. Na sesjach szczególną wagę przywiązuje do stworzenia atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 17 r.ż. oraz terapię par.
Justyna Morawska - Lenartowicz
Justyna Morawska - LenartowiczPsychoterapeutka, psycholog
W trakcie 4-letniego szkoły psychoterapii. Pracuje z osobami indywidualnymi oraz z parami w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Paulina Pietrzak
Paulina PietrzakPsycholog
Prowadzi diagnostykę psychologiczną dorosłych, konsultacje psychologiczne specjalizując się w ADHD.
Jakub Kozak
Jakub Kozak Psychoterapeuta, psycholog
Psycholog, psychoterapeuta uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w formie stacjonarnej.
Ewa Roszak
Ewa RoszakPsychoterapeutka, psycholog
Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie systemowym (w trakcie
certyfikacji). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par.
Karolina Werblińska-Roczeń
Karolina Werblińska-RoczeńPsychoterapeutka, psycholog dorosłych oraz dzieci i młodzieży
Psycholog dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapie dzieci i młodzieży. Zajmuje także diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.
Jakub Kłoszewski
Jakub KłoszewskiPsycholog, psychoterapeuta
Psycholog, psychoterapeuta uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie szkolenia). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Dariusz Dragon
Dariusz DragonPsycholog, psychoterapeuta
W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Zuzanna Goetz-Kundera
Zuzanna Goetz-KunderaPsychoterapeutka humanistyczno - doświadczeniowa, lekarz psychiatra
Psychoterapeutka humanistyczno – doświadczeniowa w trakcie szkolenia.
Lekarz rezydent na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim.
W MeWell prowadzi psychoterapię osób dorosłych stacjonarnie.

Marta Jaroszewicz
Marta JaroszewiczPsychoterapeutka poznawczo-behawioralna
Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna w trakcie szkolenia.
W MeWell prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. Pracuje także z rodzicami podczas konsultacji wychowawczych.

Joanna Danielak
Joanna DanielakPsycholog psychoterapeutka
Pracuje w nurcie integratywnym. Prowadzi terapie indywidualne osób dorosłych oraz młodzieży od 15 r.ż. oraz terapie par.
Pracuje także z rodzicami prowadząc konsultacje rodzicielskie.
Przyjmuje zarówno online, jak i stacjonarnie na Żoliborzu Artystycznym.