Każdy z nas wie, czym jest stres i jak bardzo może zaburzyć codzienne funkcjonalnie. Zdarza się jednak, że emocje z nim związane są tak silne, że nie jesteś w stanie sobie z nim poradzić.

Masz wtedy poczucie, że sytuacja, w której się znajdujesz, Cię przerosła. Doświadczasz utraty kontroli nad własnym życiem i czujesz, że bez pomocy z zewnątrz nie dasz rady wrócić do równowagi psychicznej.

Kiedy masz do czynienia z sytuacją kryzysową?

Interwencja kryzysowa jest uzasadniona zawsze wtedy, gdy masz poczucie, że dana sytuacja jest ponad Twoje siły i towarzyszy Ci poczucie bezsilności. Za szczególnie kryzysowe sytuacje można uznać m.in.:

 • utratę bliskiej osoby
 • bycie ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej
 • rozwód lub separację
 • zwolnienie z pracy
 • informację o poważnej chorobie – własnej lub bliskiej osoby

Interwencja kryzysowa – na czym polega?

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc, skupiona na konkretnym problemie. Jej celem jest jak najszybsze przywrócenie równowagi psychicznej indywidualnego pacjenta bądź całych rodzin lub grup, które znajdują się w sytuacji kryzysu. Taki rodzaj pomocy najczęściej udzielany jest na skutek doświadczenia traumatycznej sytuacji lub urazów psychicznych.

Efektem interwencji powinno być rozwiązanie problemu, zażegnanie kryzysu
oraz odzyskanie poczucia sprawczości przez pacjenta.

Jak przebiega interwencja kryzysowa?

Pomoc osobie w kryzysie polega przede wszystkim na udzieleniu jej wsparcia psychicznego, wysłuchaniu i umożliwieniu odreagowania negatywnych emocji.

6-etapowy model interwencji kryzysowej

Przebieg interwencji jest indywidualny, dopasowany do pacjenta. Są jednak ustalone etapy, w ramach których interwencja powinna być przeprowadzona:

 1. Rozpoznanie problemu, który doprowadził do kryzysu
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi
 3. Wsparcie osoby w kryzysie m.in. poprzez wzbudzenie w niej zaufania
 4. Przedstawienie pacjentowi różnych wariantów rozwiązania jego problemu
 5. Ułożenie planu, którego celem będzie wyjście z kryzysu
 6. Zobowiązanie pacjenta do wdrożenia planu w życie

Interwencja kryzysowa w Poradni Psychoterapii MeWell

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? U psychologów, terapeutów i psychiatrów w poradni psychologicznej MeWell w Warszawie.

W sytuacji, w której czujesz się bez wyjścia, rozważ wizytę u specjalisty. W Poradni Psychoterapii MeWell przyjmują psychoterapeuci, którzy w ramach interwencji zapewnią Ci pomoc emocjonalną i poczucie bezpieczeństwa.

Nasi psychoterapeuci specjalizujący się w interwencjach

Sylwia Miller
Sylwia MillerPsychoterapeutka, psycholog, założycielka MeWell
Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej. Jest stałym gościem w mediach, autorką m.in. podcastów i artykułów. Specjalizuje się w relacjach oraz terapii par, wiedzę na ten temat przekazuje na swoim profilu na Instagramie @sylwiamiller.pl
Marta Bereza
Marta BerezaPsycholog, psychoterapeutka, liderka Grup Balinta
Prowadzi terapie w nurcie psychoterapii integratywnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży (od 12 r.ż.), psychoterapię osób dorosłych oraz terapię dla par i małżeństw.
Katarzyna Stachowiak-Makulec
Katarzyna Stachowiak-MakulecPsychoterapeutka, psycholog
W pracy psychoterapeuty bliskie jest jej integrowanie różnych metod i nurtów teoretycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży.
Renata Ćwierzeń
Renata ĆwierzeńPsychoterapeutka, coach
Pracuje w nurcie psychoterapii Gestalt