Terapia psychologiczna ADHD

Czym jest ADHD?

Zaburzeniem neurorozwojowym polegającym na zaburzeniu funkcji wykonawczych. Co za tym idzie na deficytach uwagi, problemach z jej kontrolą czy kontrolą zachowań. Najczęściej objawia się w trzech aspektach: problemów z koncentracją uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej i nadmiernej impulsywności. Większość badań wskazuje, że ADHD jest zaburzeniem dziedzicznym.

Masz problem z wydajnością w pracy, utrzymaniem porządku w mieszkaniu i ciągle czegoś zapominasz? To mogą być objawy ADHD. Dowiedz się, jak je właściwie zdiagnozować – przeczytaj artykuł.

Terapia ADHD – Warszawa

Praca z Pacjentami z ADHD polega na zaakceptowaniu diagnozy i poradzeniu sobie z objawami nadpobudliwości psychoruchowej. Jest to nauka organizacji czasu, przestrzeni czy budżetu, poradzenie sobie z problemami z koncentracją uwagi i nadmiernym odczuwaniem bodźców. Uczy się także mechanizmów radzenia sobie z odkładaniem spraw na później i sposobów na poradzenie sobie z impulsywnością.

Rodzaje ADHD

Wyróżnia się trzy podtypu ADHD: typ z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi (niegdyś ADD), z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej i nadmiernej impulsywności i typ mieszany.

Najczęstsze objawy ADHD

Objawy ADHD obejmują  kryteria diagnostyczne dla zaburzeń koncentracji uwagi:

 • brak adekwatnego skupienia na szczegółach lub błędy popełniane z braku ostrożności,
 • trudności ze skupieniem uwagi na zadaniach,
 • sprawianie wrażenia jakby się nie słuchało,
 • problemy z dostosowaniem się do instrukcji i trudności z dokończeniem zadań,
 • trudności z organizacją zadań aktywności,
 • niechęć do angażowania się w zadania wymagające dłuższego wysiłku umysłowego,
 • częste gubienie przedmiotów niezbędnych do realizacji zadań,
 • łatwe rozpraszanie się pod wpływem bodźców.

Oraz kryteria diagnostyczne nadpobudliwości psychoruchowej i nadmiernej impulsywności:

 • wykonywanie niespokojnych ruchów rękoma lub nogami albo wiercenie się podczas siedzenia,
 • częste wstawanie z miejsca w sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia,
 • częste niespokojne poruszanie się po pomieszczeniu w sytuacjach, gdy to zachowanie jest niewłaściwe,
 • trudności w sytuacjach nieformalnych, wymagających spokojnego zachowania,
 • bycie cały czas w ruchu lub działanie jakby się miało motorek,
 • często zdarza się mówić zbyt dużo,
 • częste udzielanie odpowiedzi pod wpływem impulsu,
 • trudności z oczekiwaniem na swoją kolej,
 • częste przerywanie innym lub narzucanie się im.

Co istotne, żeby zdiagnozować ADHD u osoby dorosłej symptomy Pacjenta muszą występować przed 12 rokiem życia.

Leczenie ADHD w Poradni MeWell

Z ADHD pracuje się dwutorowo: farmakologicznie – tu zawsze decyzję podejmuje lekarz psychiatra i terapeutycznie – w zależności od sytuacji konkretnej osoby albo podczas psychoterapii albo podczas terapii psychologicznej, by poradzić sobie z trudnościami i objawami.

W MeWell Strefa Zdrowia Psychicznego znajdziesz psychologów specjalizujących się w leczeniu ADHD u dorosłych.

Zapisz się na pierwszą konsultację do Pauliny Pietrzak, która wyjaśni Ci dalsze kroki postępowania w celu diagnostyki ADHD.

Nasi psychologowie specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu ADHD

Paulina Pietrzak
Paulina PietrzakPsycholog
Prowadzi diagnostykę psychologiczną dorosłych, konsultacje psychologiczne specjalizując się w ADHD.