Terapia psychologiczna agresji

Czym jest agresja?

Agresja jest zazwyczaj trudnym dla Pacjenta zachowaniem, które powoduje szkody i równocześnie narusza obowiązujące reguły społeczne. Ważne jest by sprawca chciał, by zachowanie wyrządziło szkodę, a atakowana osoba chciała go uniknąć. Rzeczywista szkoda nie musi jednak wystąpić.

Trening Zastępowania Agresji – Warszawa

Terapia psychologiczna czy trening zastępowania agresji są jednymi ze skuteczniejszych metod pracy z zachowaniami agresywnymi. Polegają na określeniu, które zachowania faktycznie są problematyczne dla Pacjenta. Następnie, podczas terapii, uczy się sposobów na radzenie sobie z nimi oraz własnej obserwacji, by im zapobiec.

Rodzaje agresji

Wyróżniamy kilka rodzajów agresji, główne z nich to:

  • przemoc – wobec ludzi lub zwierząt,
  • wandalizm – czyli niszczenie przedmiotów,
  • autoagresja.

Najczęstsze objawy zachowań agresywnych

Zachowania agresywne objawiają się na wielu płaszczyznach: mogą to być krzyczane wulgaryzmy, przemoc, niszczenie przedmiotów czy rzeczy na swojej drodze, a nawet zachowania destrukcyjne względem samego siebie.

Terapia psychologiczna agresji w MeWell

Pracę nad agresją można rozpocząć zarówno udając się na psychoterapeuty, jak i do psychologa. W Poradni MeWell obie formy wsparcia są dostępne dla naszych pacjentów.

Nasi psychologowie pracujący z agresją:

Paulina Pietrzak
Paulina PietrzakPsycholog
Prowadzi diagnostykę psychologiczną dorosłych, konsultacje psychologiczne specjalizując się w ADHD.