Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Cykl zajęć grupowych, które wspomagają funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 6 dzieci w grupie) prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów.  Dzieci są kwalifikowane do poszczególnych grup pod względem wieku, ich trudności oraz mocnych stron. Program jest dostosowywany do potrzeb utworzonej grupy. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka i dostosowane są do jego aktualnego etapu rozwoju.

Trening Umiejętności Społecznych kierowany jest do dzieci:

 • z trudnościami w relacjach z rówieśnikami (rozumienie relacji społecznych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji, dostrzegać perspektywę innych osób);
 • z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami (rozpoznawanie i rozumienie emocji swoich i innych, rozwiązywanie konfliktów bez agresji, radzenie sobie z porażką);
 • z trudnościami w adekwatnej samoocenie; asertywnej postawie; zgodnej współpracy z innymi, przestrzeganiu zasad i granic.

Szczegóły zajęć:

 • Przed rozpoczęciem zajęć odbywa się kwalifikacja do grup, czyli konsultacja z rodzicem. Czas trwania konsultacji do 60 minut.
 • Zajęcia TUS  trwają 90 minut.
 • Treningi  odbywają się co tydzień w środy 16.30 lub 18.30 oraz w czwartki 16.00 lub 18.00
 • Start zajęć: 11.09 lub 12.09 (w zależności od grupy).
 • Cykl zajęć obejmuje 14 spotkań.

Cennik:

 • Koszt konsultacji wstępnej: 140 zł
 • Koszt cyklu zajęć TUS to 1680 zł  (koszt pojedynczych zajęć to 140 PLN).
 • Płatność odbywa się w 2 ratach (2 x 840 PLN).
 • Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki równej wysokości I raty.

Zapisy odbywają się drogą mailową: hello@mewell.pl

Poleć nas znajomym rodzicom i zyskaj 150 zł rabatu!

Regulamin promocji:

 1. Każdy rodzic, który chce skorzystać ze zniżki na warsztaty Trening Umiejętności Społecznych powinien przedstawić dane personalne osoby, która zachęciła go do skorzystania z promocji.
 2. Rodzic, któremu zostały polecone warsztaty,  musi być rodzicem, którego dziecko wcześniej nie brało udziału w Treningu Umiejętności Społecznych w Poradni MeWell Strefa Zdrowa Psychicznego,.
 3. Rabat w wysokości 150 zł przysługuje zarówno rodzicowi, który polecił warsztaty TUS w MeWell, jak i rodzicowi dziecka, który skorzystał z polecenia.
 4. Rodzic polecający warsztaty  może wykorzystać 150 zł  rabatu na warsztaty Trening  Umiejętności  Społecznych w edycji jesiennej 2024r.
 5. MeWell Strefa Zdrowia Psychicznego zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Prowadząca Trening Umiejętności Społecznych:

Beata Pilch
Beata PilchPedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog); terapeuta pedagogiczny
Zajmuje się konsultacjami pedagogicznymi, Treningiem Umiejętności Społecznych. Prowadzi także terapię pedagogiczną, terapię dysleksji, naukę czytania oraz terapię ręki.