Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Cykl zajęć grupowych, które wspomagają funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 6 dzieci w grupie) prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów.  Dzieci są kwalifikowane do poszczególnych grup pod względem wieku, ich trudności oraz mocnych stron. Program jest dostosowywany do potrzeb utworzonej grupy. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka i dostosowane są do jego aktualnego etapu rozwoju.

Trening Umiejętności Społecznych kierowany jest do dzieci:

 • z trudnościami w relacjach z rówieśnikami (rozumienie relacji społecznych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji, dostrzegać perspektywę innych osób);
 • z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami (rozpoznawanie i rozumienie emocji swoich i innych, rozwiązywanie konfliktów bez agresji, radzenie sobie z porażką);
 • z trudnościami w adekwatnej samoocenie; asertywnej postawie; zgodnej współpracy z innymi, przestrzeganiu zasad i granic.

Szczegóły zajęć:

 • Przed rozpoczęciem zajęć odbywa się kwalifikacja do grup, czyli konsultacja z rodzicem. Czas trwania konsultacji do 60 minut.
 • Zajęcia TUS  trwają 90 minut.
 • Trening  odbywa się co tydzień w środy 18.30.
 • Start zajęć: 14.02
 • Cykl zajęć obejmuje 16 spotkań.

Cennik:

 • Koszt konsultacji wstępnej: 120 zł
 • Koszt cyklu zajęć TUS to 1920 zł (koszt pojedynczych zajęć to 120 PLN).
 • Płatność odbywa się w 2 ratach (2 x 960 PLN).
 • Zapisy odbywają się telefonicznie lub drogą mailową:     +48 798 604 710;  hello@mewell.pl
 • Zapraszamy dzieci i młodzież od 4 do 12 roku życia (po dokonaniu wstępnych zapisów, zostaną wyłonione grupy odpowiednio dobrane do wieku i potrzeb dzieci).
 • Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki równej wysokości I raty.

Prowadząca Trening Umiejętności Społecznych:

Beata Pilch
Beata PilchPedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog); terapeuta pedagogiczny
Zajmuje się konsultacjami pedagogicznymi, Treningiem Umiejętności Społecznych. Prowadzi także terapię pedagogiczną, terapię dysleksji, naukę czytania oraz terapię ręki.