Poznaj naszą ofertę zajęć pedagogicznych MeWell Family

Nasze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Na spotkania zapraszamy do naszej siedziby MeWell Poradnia Psychoterapii na Starej Pradze, przy ul. Jagiellońskiej 22 m. 17.

Terapia pedagogiczna / Terapia dysleksji

Indywidualne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i  szkole. Terapia ukierunkowana jest na rozwój funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych,  kształtowanie pozytywnych nawyków przyswajania wiedzy i przezwyciężanie swoich trudności w pozytywny sposób. Pracujemy również nad trudnościami związanymi z umiejętnością czytania i pisania. Dziecko uczy się powtarzać prawidłowe schematy uczenia się, a także samodzielnie zauważać i poprawiać pojawiające się błędy. Zajęcia mają na celu budować wiarę we własne możliwości i tworzyć pozytywne doświadczenia związane z nauką. W czasie zajęć wykorzystywana jest między innymi wizualizacja, techniki pomagające skoncentrować uwagę,  świadoma fonetyzacja wewnętrzna, słuchawki Forbrain czy techniki rozumienia czytanego tekstu. Zajęcia mają formę zabawy.

Terapia ręki

Od rozwoju motoryki małej zależy prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, umiejętności grafomotorycznych, pisania. W trakcie zajęć usprawniamy między innymi precyzyjne ruchy dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do późniejszego wykonywania różnorodnych zadań. Ćwiczenia i metody uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Zwracamy uwagę, aby był to proces terapeutyczny, podczas którego oddziałujemy kompleksowo na pojawiające się trudności. Dlatego dopiero jednym z ostatnich elementów jest praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.

Nauka czytania Metodą Sylabową

Nauka czytania Metodą Sylabową opiera się na nauce czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nie pojedyncze spółgłoski. Zajęcia przeznaczone są dla i uczniów zerówek, którzy rozpoczynają przygodę z nauką czytania lub dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu na początkowych etapach edukacji. W czasie zajęć pochylamy się między innymi nad ćwiczeniami: przygotowującymi do nauki czytania np. układaniu sekwencji, rozwijającymi słuch fonematyczny, utrwalającymi znajomość liter czy związanymi z odczytywaniem sylab, wyrazów bądź krótkich zdań.

 

Trening Koncentracji

Trening Koncentracji to zajęcia, podczas których wraz z dzieckiem aktywnie pracujemy nad efektywnością i wydłużaniem czasu skupienia uwagi na danej czynności. Oprócz tego rozwijamy kreatywność, umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów i podnosimy wiarę dziecka we własne umiejętności. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, przejawiających krótkie skupienie uwagi, słabą motywację do działań, niechęć do pokonywania trudności. Rodzice dostają praktyczne wskazówki jak wspierać dziecko w domu.

 

Trening Umiejętności Społecznych

Cykl zajęć grupowych, które wspomagają funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 6 dzieci w grupie) prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów. Zajęcia trwają 90 minut. Dzieci są kwalifikowane do poszczególnych grup pod względem wieku, ich trudności oraz mocnych stron. Program jest dostosowywany do potrzeb utworzonej grupy. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka i dostosowane są do jego aktualnego etapu rozwoju.

 

Nasi specjaliści prowadzący zajęcia pedagogiczne

Beata Pilch
Beata PilchPedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog); terapeuta pedagogiczny
Zajmuje się konsultacjami pedagogicznymi, Treningiem Umiejętności Społecznych. Prowadzi także terapię pedagogiczną, terapię dysleksji, naukę czytania oraz terapię ręki.