Swoją drogę terapeutyczną zaczęłam od skończenia własnej, indywidualnej psychoterapii. Widząc jakie przynosi efekty dla wszystkich obszarów życia, postanowiłam dzielić się tym z innymi. Lubię ludzi, wierzę, że każdy może żyć w zgodzie ze sobą, że każdy jest panem swojego osobistego szczęścia.

Już od ponad 10 lat prowadzę terapię w nurcie psychoterapii integratywnej. Głównie opieram się na psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Łączę ją z psychodynamicznym rozumieniem osoby (i jej trudności) i technikami pracy wywodzącymi się z Gestalt. Dostosowuję i łączę elementy z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Mam też doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych spotkań/konsultacji/warsztatów w obszarze przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Moja praca, jest moją pasją. Dlatego poza wiedzą i doświadczeniem zawodowym, kieruję się w niej zrozumieniem i empatią.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży (od 12 r.ż.), psychoterapię osób dorosłych oraz terapię dla par i małżeństw.

Moją pracę regularnie poddaję indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizuję swoją pracę również uczestnicząc w sesjach Grup Balinta.

W wolnym czasie żegluję na zachód, podróżuję na wschód, czytam i spaceruję z alpakami.

Kwalifikacje

 1. Szkoła Psychoterapii SPCh
 2. Proces diagnostyczny w psychiatrii dzieci i młodzieży – staż w Szpitalu Psychiatrycznym
 3. Psychoterapia dzieci i młodzieży – staż w Szpitalu Psychiatrycznym
 4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży – szkolenie
 5. Terapia Schematu u osób dorosłych – półroczne szkolenie
 6. Szkoła Psychoterapii SPCh
 7. UKSW – mgr psychologii
 8. Ponad 1000 godzin treningów Grup Balinta, po zakończonym szkoleniu i egzaminie jestem również Liderem tych grup
Rozważ wizytę u mnie, jeśli:
 1. cierpisz na depresję
 2. masz zaburzenia lękowe (głównie fobia społeczna, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – OCD)
 3. masz trudności w relacjach międzyludzkich (osobistych, koleżeńskich i zawodowych)
 4. zaburzenia osobowości
 5. doświadczasz problemów w związku (zdrady, trudności w komunikacji, kłótnie, trudności w znalezieniu wspólnych celów i rozwiązań)
 6. czujesz wypalenie zawodowe
 7. masz problemy wychowawcze z dziećmi