Jako pedagog specjalny w swojej pracy wykorzystuję metody z różnych podejść, w zależności od potrzeb dziecka. Ważnym elementem jest dla mnie zwracanie uwagi na najmniejsze sukcesy w czasie zajęć. Wierzę, że dzieci starają się wtedy je powtarzać, a przestają usilnie kontrolować swoje działania w celu uniknięcia jakichkolwiek błędów. Staram się zwracać uwagę rodziców i dzieci na proces, w którym dziecko osiąga postępy na indywidualnej ścieżce rozwoju.

Od pięciu lat prowadzę konsultacje oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. W prywatnych poradniach prowadzę zajęcia Terapii Pedagogicznej, Terapii Dysleksji, Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Koncentracji, Terapii ręki. Wszystkie ćwiczenia są prowadzone przeze mnie w formie zabawy, która moim zdaniem mobilizuje do aktywnego uczestnictwa w zadaniach. Wykorzystuje ćwiczenia bazujące na współpracy, ruchowe, plastyczne, gry planszowe, eksperymenty, kulinarne, zabawy tematyczne.
Ważnym elementem terapii jest dla mnie także współpraca z rodzicami i praca z dzieckiem w domu. Każdorazowo po zajęciach rodzice po dowiadują się na co najbardziej zwrócić uwagę oraz dostają wskazówki do pracy w domu.

Prywatnie jestem szczęśliwą właścicielką dwóch psów rasy border collie. Wspólnie trenujemy różne psie sporty. Dodatkowo jestem organizatorką dogtrekkingów rekreacyjnych dla psów w okolicach Warszawy (spacerowanie z pupilami wytyczoną trasą z mapą w ręku). Prowadzę również warsztaty dla dzieci z udziałem psów.

Umów wizytę

Bezpłatne odwołanie spotkania możliwe jest do godz. 12.00 poprzedniego dnia roboczego.

Kwalifikacje

 1. Studia na Uniwersytecie Gdańskim (Pedagogika specjalna, Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną)
 2. Studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika specjalna, Surdopedagogika z terapią pedagogiczną)
 3. Kurs Trener Umiejętności Społecznych
 4. Kurs Terapia Ręki I i II-stopnia
 5. Szkolenie stosowania PEP-3-PL w diagnozie
 6. Szkolenie MAKATON
 7. Inne webinaria, kursy i szkolenia z zakresu terapii ręki, treningu koncentracji, dysleksji czy pracy z dziećmi
Rozważ wizytę u mnie jeśli Twoje dziecko ma trudności w:

W ramach Terapii Pedagogicznej/ Terapii dysleksji:

 • nauce czytania i pisania oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.
 • nauce z powodu zaburzeń przetwarzania słuchowego, nieharmonijnego rozwoju, nadpobudliwością psychoruchową
 • zapamiętywaniu, koncentrowaniu uwagi na poszczególnych zadaniach,
 • orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

W ramach Terapii ręki:

 • zachowaniu nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego – nieprawidłowy chwyt, ściskanie za mocno, albo za lekko),
 • dostosowaniu szybkości ruchów oraz siły nacisku do zadania,
 • zadaniach manualnych (np. nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
 • zadaniach grafomotorycznych (np. niechęć i trudności w wycinaniu, wyklejaniu rysowaniu, lepieniu czy malowaniu, kreślenie niedokładne szlaczków),
 • pisaniu pod względem graficznym –pismo mało czytelne, trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci, nietrzymanie się w liniaturze.

W ramach Nauki Czytania:

 • układaniu sekwencji, ćwiczeń z zakresu lateralizacji,
 • wyodrębnianiu głosek, analizy i syntezy sylabowej wyrazu, analizy i syntezy głoskowej wyrazu, różnicowaniu głosek podobnych, pamięci słuchowej,
 • znajomości i różnicowania liter,
 • czytaniu sylab, prostych wyrazów i zdań,
 • twórczym, samodzielnym myśleniu,
 • pewności siebie i poczucia kompetencji w zakresie nauki czytania.