Terapia ręki - MeWell
  • Godziny otwarcia : Pon.- Pt. 9-19

MeWell Strefa Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki2023-12-21T14:44:53+01:00

Na czym polega terapia ręki?

Od rozwoju motoryki małej zależy prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, umiejętności grafomotorycznych, pisania. W trakcie zajęć skupiamy się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej. Ćwiczenia i metody uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Zwracamy uwagę, aby był to proces terapeutyczny, podczas którego oddziałujemy na pojawiające się trudności kompleksowo. Dlatego dopiero jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.

Terapia Ręki – kiedy warto rozważyć? 

Terapia Ręki kierowana jest do dzieci z trudnościami w:

  • zachowaniu nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
  • nieprawidłowym trzymaniu narzędzia piszącego- nieprawidłowy chwyt, ściskanie za mocno, albo za lekko),
  • dostosowaniu szybkości ruchów oraz siły nacisku do zadania;
  • zadaniach manualnych (np. nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
  • zadaniach grafomotorycznych (np. niechęć i trudności w wycinaniu, wyklejaniu rysowaniu, lepieniu czy malowaniu, kreślenie niedokładne szlaczków);
  • pisaniu pod względem graficznym –pismo mało czytelne, trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci, nietrzymanie się w liniaturze.

Terapia ręki – przebieg spotkania w Poradni Psychoterapii MeWell

Spotkania z pedagogiem odbywają się stacjonarnie w Poradni Psychoterapii MeWell na warszawskiej Starej Pradze. Konsultacja to dwa spotkania: jedno z rodzicem, drugie z dzieckiem po 60 minut każde. Podczas konsultacji omawiane są obszary pracy oraz najbliższe cele do realizacji. Zajęcia indywidualne trwają 50 minut. Dodatkowo rodzic w ramach współpracy z terapeuta każdorazowo dostaje propozycje ćwiczeń i zabaw do pracy w domu.

Nasi specjaliści specjalizujący się w terapii ręki:

Beata Pilch
Beata PilchPedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog); terapeuta pedagogiczny
Zajmuje się konsultacjami pedagogicznymi, Treningiem Umiejętności Społecznych. Prowadzi także terapię pedagogiczną, terapię dysleksji, naukę czytania oraz terapię ręki.
Przejdź do góry