Terapia pedagogiczna – na czym polega? 

Terapia pedagogiczna to  indywidualne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i  szkole.  Ukierunkowana jest na rozwój funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych,  kształtowanie pozytywnych nawyków przyswajania wiedzy i przezwyciężanie swoich trudności w pozytywny sposób. W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody z zakresu pedagogiki, dostosowane do potrzeb dziecka. Zajęcia przybierają formę zabawy. Zajęcia mają na celu budować wiarę we własne możliwości i tworzyć pozytywne doświadczenia związane z nauką.

Terapia pedagogiczna/ Terapia dysleksji kierowana jest do dzieci:

  • z trudnościami w nauce, nauce czytania i pisania (dysleksja dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
  • które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym;
  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, nieharmonijnym rozwojem,
  • które mają problemy w obrębie motywacji czy emocji;
  • z trudnościami w zakresie nabywania i przyswajania wiedzy;
  • zapamiętywaniu, koncentrowaniu uwagi na poszczególnych zadaniach.

W czasie zajęć dodatkowo wykorzystywana jest wizualizacja, techniki pomagające skoncentrować uwagę,  świadoma fonetyzacja wewnętrzna, słuchawki Forbrain czy techniki rozumienia.

Terapia pedagogiczna / Terapia dysleksji w Poradni Psychoterapii Warszawa Żoliborz, Warszawa Stara Praga

Konsultacja to dwa spotkania: jedno z rodzicem, drugie z dzieckiem po 60 minut każde. Podczas konsultacji omawiane są obszary pracy oraz najbliższe cele do realizacji. Zajęcia indywidualne trwają 50 minut. Dodatkowo rodzic w ramach współpracy z terapeuta każdorazowo dostaje propozycje ćwiczeń i zabaw do pracy w domu.

Nasi specjaliści prowadzący terapie pedagogiczne:

Beata Pilch
Beata PilchPedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog); terapeuta pedagogiczny
Zajmuje się konsultacjami pedagogicznymi, Treningiem Umiejętności Społecznych. Prowadzi także terapię pedagogiczną, terapię dysleksji, naukę czytania oraz terapię ręki.