Oferowane usługi

Terapia uzależnień

Jestem ekspertką oraz certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień i współuzależnienia, a także psychologiem z ponad 12-letnim doświadczeniem klinicznym.

Prowadzę konsultacje eksperckie w zakresie diagnostyki wszystkich rodzajów uzależnień, współuzależnienia oraz syndromu DDA. Zajmuję się profesjonalnym doradztwem dotyczącym wyboru najbardziej optymalnej i najskuteczniejszej ścieżki leczenia, poprzez opracowywanie spersonalizowanych, celowanych i nastawionych na cel programów psychoterapeutycznych.

Pracuję z osobami dorosłymi, z parami i rodzinami, a także z młodzieżą powyżej 16 r.ż.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych (ścieżka kliniczna) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Uzyskałam z wyróżnieniem certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (PARPA nr 1762).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in.:

w Szpitalu Praskim w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

w Poradni Leczenia Uzależnień w Centrum Odwykowym w Warszawie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjach i konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji klinicznej.

Umów wizytę

Bezpłatne odwołanie spotkania możliwe jest do godz. 12.00 poprzedniego dnia roboczego.

Kwalifikacje

 1. Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA nr 1762) uzyskany z wyróżnieniem
 2. Jednolite studia magisterskich na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna, Uniwersytet SWPS
 3. Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 5. Szkolenie „Program ograniczania picia w psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 6. Konferencja „Dobre praktyki w uzależnieniach”, Care Brok
 7. Szkolenie „Diagnostyka FASD”, Fundacja Fastryga
 8. Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem przemocy, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 9. Szkolenie „Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej”, Fundacja ETOH
 10. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zaburzenia seksualne – postępy w leczeniu” w Białowieży, PTU
 11. Międzynarodowa konferencja „G2E” w Las Vegas
Rozważ wizytę u mnie, jeśli:
 • – potrzebujesz profesjonalnej diagnozy klinicznej w kierunku uzależnienia (uzależnienia chemiczne: alkoholizm, narkomania, lekomania;  uzależnienia behawioralne: hazard, pornografia, seksoholizm, pracoholizm i inne),
 • – bliska ci osoba ma problem z uzależnieniem i chcesz jej pomóc, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • – jesteś osobą uzależnioną i potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru najbardziej najskuteczniejszej ścieżki leczenia