Oferowane usługi

Psychoterapia to dla mnie spotkanie zarówno ze sobą, jak i z drugim człowiekiem. To próby doświadczania i przyjmowania własnych emocji, myśli i odczuć w atmosferze akceptacji i wsparcia. To proces leczenia w relacji. Bardzo bliskie są mi słowa Carla Rogersa: „Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech”.

Obecnie jestem w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym w szkole psychoterapii INTRA. Ukończyłam szkolenia z Focusingu i pierwszy poziom EFT (terapia skoncentrowana na emocjach). Jednak moim podstawowym wykształceniem jest bycie lekarzem. Pierwsze doświadczenia w psychiatrii zdobyłam jeszcze przed rozpoczęciem studiów, uczestnicząc w zagranicznych stażach. W trakcie studiów byłam wolontariuszką w Oddziale Zaburzeń Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Fundacji SASA. Od 2020r. pracuje w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego.

Na co dzień jestem żoną, przyjaciółką, córką, siostrą i wnuczką. Miłośniczką podróży bliskich i dalekich. Jeżeli tylko mogę, przemieszczam się na rowerze. By złapać oddech, praktykuję jogę.

Umów wizytę

Bezpłatne odwołanie spotkania możliwe jest do godz. 12.00 poprzedniego dnia roboczego.

Kwalifikacje:

  1. Warsztat „Focusing – spotkanie z krytykiem wewnętrznym”.
  2. Warsztat „Terapia Skoncentrowana na emocjach” (Emotion-Focused Therapy level 1).
  3. Staż kliniczny w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
  4. Szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (III rok).
  5. Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki – rezydentura z psychiatrii.
  6. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierunek Lekarski 2013-2019.
Rozważ wizytę u mnie, jeśli:
  • Doświadczasz kryzysu osobistego lub w związku.
  • Masz trudności w relacjach z bliskimi.
  • Borykasz się w swoim życiu z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości i poczucia braku nadziei.
  • Zmagasz się z trudnościami spowodowanymi przebytymi urazami emocjonalnymi.